LIÊN MINH DÂN TỘC VIỆT NAM TỰ QUYẾT.

( Tiếng anh là: Vietnamese People’s Self- Determination Alliance. VPSDA )-
“* TÔN CHỈ và MỤC ĐÍCH “*-
1- Là một tổ chức chính trị độc lập, đối trọng với nhà cầm cầm quyền CSVN, để giành lại Quyền Tự quyết cho toàn dân. Vì một nước Việt Nam tiến bộ xã hội, dân chủ, đa nguyên, văn minh và thịnh vượng.
– Liên Minh Dân tộc Việt Nam Tự Quyết, không phân biệt Tôn giáo, Giới tính, Độ tuổi, Trình độ, Vùng miền, trong và ngoài nước. Tự nguyện tham gia dấn thân vì Quyền Tự quyết cho Dân tộc Việt nam với một thể chế Đa nguyên chinh trị
.- Liên minh Dân tộc Việt nam Tự quyết, luôn tôn trọng bản sắc, phương hướng, quan điểm riêng của các tổ chức và cá nhân khi tham gia vào Liên minh,
– Tóm lại Liên minh chỉ là sự liên kết để tìm ra một tiếng nói chung, sự đồng thuận trong phương pháp mới và tạo nên một sức mạnh đủ để giành lại Quyền Tự quyết cho toàn dân.
2- Những chương trình hoạt động tạm thời trong giai đoạn đầu thời gian 1 năm.
– Liên kết với tất cả tổ chức XHDS, đoàn thể tôn giáo, câu lạc bộ, nhân sĩ, nghệ sĩ, doanh nhân và mọi cá nhân.
3- Nguyên tắc sinh hoạt:Liên minh được tổ chức dựa trên tinh thần liên kết bình đẳng, để phát huy tối đa hiệu quả của sức mạnh Liên minh, chứ không phải là mang tính hình thức
.- Liên minh được tổ chức theo tinh thần đoàn kết, dân chủ, cùng nhau liên kết bàn thảo mọi chủ trương đường lối hoạt động của Liên minh. Tạm thời dùng trên trang pacebook gồm có hai phòng
:A- Phòng trà, phòng khách ( để dành cho các Anh chị em tham gia với tư cách là cảm tình )
B- ( phòng admin ) để làm phương tiện hội họp soạn thảo mọi chương trình, kế hoạch )-Thông tin công khai trên phòng (admin pacebook_) thảo luận và biểu quyết theo hình thức 2/3 của số thành viên hội đồng ( admin cùng chịu trách nhiệm chung trong mọi kế hoạch )
– Liên minh được tổ chức trong tinh thần tự nguyện, tự giác chấp hành kỷ luật do hội đồng admin đặt ra và áp dung.- Tôn trọng nhân phẩm và quyền tự do của mỗi thành viên
.- Tôn trọng quyết định của tập thể admin- Tôn trọng những thành viên được admin ủy nhiệm phân bổ công tác.
– Thực hiện dựa trên tinh thần tự nguyện và báo cáo những công việc được giao.
– Các quyết định được biểu quyết và thi hành theo đa số 2/3 thành viên admin được đề cử hay bầu chọn vào hội đồng lãnh đạo liên minh
. 4- Thành viên liên minh:- Mọi thành viên tham gia liên minh đều bình đẳng, không phân biệt đối xử khác thường với tất cả thành viên khác
.- Mọi thành viên được bảo đảm quyền tự do phát biểu đối với mọi vấn đề của Liên minh.- Hội viên có quyền đề cử, ứng cử vào Ban điều hành và tham gia bầu cử Ban điều hành của liên minh
– Thành viên có thể tạm thời được chia ra làm hai hình thức
:A- Bán chính thức ( Chỉ là cảm tình viên và ủng hộ ngầm gián tiếp cho liên minh).
B- Thành viên công khai danh tánh tuyên bố tham gia liên minh ( Chỉ có số thành viên công khai nầy mới có đủ điều kiện tự ứng cử và bầu cử admin mà thôi )
– Thành viên tham gia liên minh là hoàn toàn mang tính chất tự nguyện, không bị lôi kéo, hù dọa hay bị cưởng bức để tham gia vào liên minh, trong các hoạt động chính đáng theo đúng tinh thần tôn chỉ của Liên minh
.- Thành viên tham gia liên minh không phải chịu bất cứ khoảng đóng góp tài chính nào cả.
– Thành viên bán chính thức và chính thức, có thể tự quyết định ra khỏi Liên minh, bằng hình thức thông báo vào trang nhà của liên minh ( phòng trà ) và phòng ( admin )
.- Thành viên có thể bị khai trừ hoặc xóa tên vì có hành vi đi ngược lại tiêu chí của Liên minh, hoặc không tham gia sinh hoạt trong ( phòng trà ) hay phòng( admin ) một thời gian một tháng, mà không thông báo trước lý do
.5-Cơ cấu tổ chức:
– Hôi đồng Liên minh lâm thời là cơ quan điều hành cao nhất.( Do các admin thành lập, hiện nay chỉ tạm thời trong vòng 06- 12 tháng )
– Hội đồng Liên minh gồm có các chức danh như sau
:- 1 Chủ tịch và 02 Phó chủ tịch và 03 trưởng ban
.- Phó chủ tịch thường trực ( kim phụ trách đối ngoại )- Phó chủ tịch ( Kim điều phối kế hoạch )
– Chủ tịch Liên minh điều hành tổng quát, thay mặt toàn thể thành viên, ban hành các quyết định, sau khi đã được sự đồng ý 2/3 của các admin, thông báo và đôn đốc, giám sát việc thi hành
.6 – Quy chế của Hội đồng Liên minh-
( Gồm các admin trong Hội đồng ) biểu quyết mỗi khi thấy cần thiết thay đổi những qui định về cách thức sinh hoạt và tổ chức lại cơ cấu cho phù hợp với nhu cầu mới.
– Nhân sự và nhiệm vụ Ban điều hành Liên minh và các ban chuyên môn, bao gồm trang Pacebook được bố trí, điều chỉnh tùy theo yêu cầu tình hình và do các admin Liên minh quyết định
.- Trong trường hợp vì lý do biến cố hoặc bất khả kháng mà Chủ tịch Liên minh, không thể tiếp tục điều hành, thì Phó chủ tịch thường trực Liên minh sẽ đảm nhiệm ( với tư cách là Quyền chủ tịch đến hết nhiệm kỳ )
.- Nếu Phó chủ tịch thường trực Hội cũng không thể điều hành bởi một lý do biến cố hoặc bất khả kháng, thì sẽ có một – Phó chủ tịch thứ nhì của Liên minh sẽ được ủy nhiệm để duy trì thông suốt cho sự điều phối công tác của Liên minh.
– Nhiệm kỳ của Ban điều hành Lâm thời là 01 năm. Thực hiện sinh hoạt admin mỗi ngày trên phòng họp pacebook. Đưa ra mọi kế hoạch công khai với các thành viên Ban điều hành admin
.- Hoạt động của Ban điều hành tuân thủ “Quy chế làm việc của Ban điều hành Liên minh.
7- Ban chuyên môn: Tạm thời gồm có 3 ban
:A– Văn phòng Liên minh( tạm dùng trang pacebook )
B– Ban Quan hệ quốc tế, gồm có ban cố vấn Hải ngoại. Là đại diện hợp pháp cho Liên minh trong nước. Nhưng tất cả hình thức trong công tác đối ngoại, đều được nêu ra trong phòng họp của admin quyết định.
C– Ban Truyền thông: bao gồm trang Pacebook với logo Liên minh Dân tộc Việt nam Tự quyết. Dùng để tham gia kết nối liên lạc và hội họp.Đây chỉ là bản Thông báo tạm thời trong thời gian từ 06- 12 tháng và sẽ được chỉnh sửa lại trong vòng một năm. Với sự tham dự của toàn thể thành viên liên minh ( chính thức ) trong một cuộc họp công khai.
Kính chào đoàn kết.
Sài gòn Việt nam ngày:08-08-2016
.Thay mặt Liên minh Dân tộc Việt nam Tự quyết Lâm thời
.Chủ Tịch.:
Ông: Lưu Văn Vịnh.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: