SẤM TRẠNG TRÌNH -1-

Chép theo cuốn “Sấm Trạng Trình” xuất bản năm 1948,lời bình năm 1964
Dẫn giải,
Tập trường thiên này luận giải sấm ký rất đầy đủ, trích nghĩa từng câu:
Mỗi câu có thể luận một chế độ hoặc một người quyền cao chức trọng.
Trong sấm ký, nhiều câu đã ứng nghiệm đúng với nhiều hoàn cảnh của nước nhà.
Từ nhà Đinh đến nhà Nguyễn
Từ Pháp thuộc đến Nhật thuộc
Cuộc chiến tranh Việt-Pháp
Chế độ cộng sản ngày nay mới xuất hiện vậy mà trước 500 năm trong sấm của cụ Trạng Trình đã ghi tường tận khiến chúng ta khâm phuc vô cùng.
Sự thay bậc đổi ngôi của các vua chúa , đến việc người đàn bà làm cho xã hội xáo trộn thời kỳ hiện tại cũng thấy xuất hiện ở trong tập sấm ký.
Chúng ta người dân Việt cũng như nhân loại trên thế giới hiện tại đang phập phòng lo sợ về cuộc chiến tranh thứ ba, một thứ chiến tranh khoa học đầy kinh khủng để kết thúc tạo nền độc lập chung liệu có thể bùng nổ hay sẽ ra sao, xin coi ở đây sẽ rõ.
TIỂU SỬ CỤ NGUYỄN BỈNH KHIÊM
(tục gọi Trạng trình)
Cụ quê ở làng Cổ Am, nay thuộc Vĩnh Bảo tỉnh Hải Dương cụ học rộng tài cao có thiên năng về khoa Huyền Bí cụ may mắn gặp được thày Tàu truyền dạy thêm mọi phương sách của phép màu nhiệm là pho Thái Ất  Thần Kinh. Thày của cụ đã phải hạ câu: An Nam Lý Số, hữu Trình truyền, “người Việt Nam có tài về số lý chỉ có ông Trình mà thôi”
Đời cụ thường làm thày các tay vương bá, nhưng lời Sấm của cụ để lại cho hậu thế thảy đều đúng như hoàn cảnh ít khi sai lầm.
Nhưng Sấm Ký  là một việc bí hiểm nên người đời sau ít có ai đoán đúng, hoặc giả có một vài người hiểu rõ  thì cũng chỉ trong một phạm vi chật hẹp vì nó không có phương tiện phổ biến như báo chí của thời nay.
Vì vậy chúng tôi luận trích từ câu trong bài Trường Thiên để được dễ dàng phần nào trong vấn đề tìm hiểu về mọi việc do Sấm Ký ghi
Tuy nhiên, sự sai lầm không thể tránh được vì lời Sấm bí hiểm tựa như một bài toán mật cho muôn thuở phải tìm hiểu mãi mãi.

TRẠNG TRÌNH TRƯỜNG THIÊN SẤM

CẢM ĐỀ

Thanh nhàn vô sự là Tiên,

Năm hồ phong nguyệt nổi thuyền buông chơi.

Cơ Tạo Hóa, phép đổi dời,

Đầu non mây khói tỏa,

Mặt nước cánh buồm trôi.

Hươu Tần mặc kệ ai xua đuổi,

Lầu Hán trăng lên ngẫm mệnh Trời.

Tuổi già thua kém bạn,

Văn chương gởi lại đời.

Dở hay nên tự lòng người cả,

Nghiên bút soi hoa chép mấy lời.

Bí truyền cho con cháu,

Dành hậu thế xem chơi.
Sấm kỳ I :

 

Khỉ hú trờiNamcá hoá rồng,

Gà kêu Nam Bắc hội Hoa Long,

Lần tay đếm lại Năm Ba Chín,

Mới thấy điềm may giống Lạc Hồng.

Chăm chỉ chờ ngày sang Mậu Ngũ,

Ước ao đặng thấy buổi Canh Thân,

Cho hay bốn bể ba đào dậy,

Cù rống kêu vang giống Lạc Hồng.

 

Sấm Kỳ II :
1 – Vận lành mừng gặp tiết lành
2 – Thấy trong quốc ngữ lập thành nên câu
3 – Một câu là một nhiệm màu
4 – Anh hùng gẫm được mới hầu giá cao
5 – Trải vì sao mây che Thái ất
6 – Thủa cung tay xe nhật phù lên
7 – Việt Nam khởi tổ xây nên
8 – Lạc Long ra trị đương quyền một phương
9 – Thịnh suy bỉ thới lẽ thường
10 – Một thời lại một nhiễu nhương nên lề
11 – Đến đinh Hoàng nối ngôi cửu ngũ
12 – Mở bản đồ rũ áo chấp tay
13 – Nhự đao phút chốc đổi thay
14 – Tập bát tử rày quyền đã nổi lên
15 – Đông a âm vị nhi thuyền
16 – Nam phương kỳ mộc bổng liền lại sinh
17 – Chấn cung hiện nhật quang minh
18 – Sóng lay khôn chống trường thành bền cho
19 – Đoài cung vẽ rạng trăng thu
20 – Ra tay mở lấy đế đô vạn toàn
21 – Sáng cửu thiên ám vầng hồng nhật
22 – Dưới lẫn trên n( vẫn uống quen
23 – Sửa sang muôn việc cầm quyền
24 – Ngồi không ai dễ khẫng nhìn giúp cho
25 – Kìa liệt vương khí hư đồ ủng
26 – Mặc cường hầu ong ỏng tranh khôn
27 – Trời sinh ra những kẻ gian
28 – Mặt khôn đổi phép, mặc ngoan tham tài
29 – Áo vàng ấm áp đà hay
30 – Khi sui đấp núi khi say xây thành
31 – Lấy đạc điền làm công thiên hạ
32 – Được mấy năm đất lở giếng mòn
33 – Con yết ạch ạch tranh khôn
34 – Vô già mợ hội mộng tôn làm chùa
35 – Cơ trời xem đã mê đồ
36 – Đã đô lại muốn mở đô cho người
37 – ấy lòng trời xuôi lòng bất nhẫn
38 – Suốt vạn dân cưu giận nhân than
39 – Dưới trên dốc chí lo toan
40 – Những đua bán nước bán quan làm giàu
41 – Thống rủ nhau làm mồi phú quí
42 – Mấy trung thần có chí an dân
43 – Đua nhau làm sự bất nhân
44 – Đả tuần bốn bể lại tuần đầu non
45 – Dư đồ chia xẻ càn khôn
46 – Mối giềng man mác khiếp mòn lòng nhau
47 – Vội sang giàu giết người lấy của
48 – Sự có chăng mặc nọ ai đôi
49 – Việc làm thất chính tơi bời
50 – Minh ra bổng lại thất thôi bấy giờ
51 – Xem tượng trời đả gia ra trước
52 – Còn hung hăng bạc ngược quá xưa
53 – Cuồng phong cả sớm liền trưa
54 – Đả đờn cửu khúc còn thơ thi đề
55 – ấy Tần Vương ngu mê chẳng biết
56 – Để vạn dân dê lại giết dê
57 – Luôn năm chật vật đi về
58 – Âm binh ở giữa nào hề biết đâu
59 – Thấy nội thành tiếng kêu ong ỏng
60 – Cũng một lòng trời chống khác nào
61 – Xem người dường vững chiêm bao
62 – Nào đâu còn muốn ước ao thái bình
63 – Một góc thành làm tâm chứng quỷ
64 – Đua một lòng ích kỷ hại nhân
65 – Bốn phương rời rỡ hồng trần
66 – Làng khua mỏ cá lãng phân điếm tuần
67 – Tiếc là những xuất dân làm bạo
68 – Khua dục loài thỏ cáo tranh nhau
69 – Nhân danh trọn hết đâu đâu
70 – Bấy giờ thiên hạ âu sầu càng ghê
71 – Hùm già lạc dấu khôn về
72 – Mèo non chi chí tìm về cố hương
73 – Chân dê móng khởi tiêu tường
74 – Nghi nhau ai dễ sửa sang một mình
75 – Nội thành ong ỏng hư kinh
76 – Đầu khỉ tin sứ chèo thành lại sang
77 – Bở mồ hôi Bắc giang tái mã
78 – Giữa hai xuân bỗng phá tổ long
79 – Quốc trung kinh dụng cáo không
80 – Giữa năm giả lại kiểm hung mùa màng
81 – Gà đâu sớm gáy bên tường
82 – Chẳng yêu thì cũng bất tường chẳng không
83 – Thủy binh cờ phất vầng hồng
84 – Bộ binh tấp nập như ong kéo hàng
85 – Đứng hiên ngang đố ai biết trước
86 – ấy Bắc binh sang việc gì chăng ?
87 – Ai còn khoe trí khoe năng
88 – Cấm kia bắt nọ tưng bừng đôi nơi
89 – Chưa từng thấy đời nào sự lạ
90 – Bổng khiến người giá họa cho dân
91 – Muốn bình sao chẳng lấy nhân
92 – Muốn yên sao chẳng dục dân ruộng cày
93 – Đả nên si Hoàn Linh đời Hán
94 – Đúc tiền ra bán tước cho dân
95 – Xun xoe những rắp cậy quân
96 – Chẳng ngờ thiên đạo xây dần đã công
97 – Máy hóa công nắm tay dễ ngõ
98 – Lòng báo thù ai dễ đã nguôi
99 – Thung thăng tưởng thấy đạo trời
100 – Phù Lê diệt Mạc nghỉ dời quân ra
101 – Cát lầm bốn bể can qua
102 – Nguyễn thì chẳng được sẽ ra lại về
103 – Quân hùng binh nhuệ đầy khe
104 – Kẻ xưng cứu nước kẻ khoe trị đời
105 – Bấy gia+ý càng khốn thay ôi
106 – Quỉ ma chật vật biết trời là đâu ?
107 – Thương những kẻ ăn rau ăn giới
108 – Gặp nước bung con cái ẩn đâu
109 – Báo thù ấy chẳng sai đâu
110 – Tìm non có rẩy chừng sau mới toàn
111 – Xin những kẻ hai lòng sự chúa
112 – Thấy đâu hơn thì phụ thửa ân
113 – Cho nên phải báo trầm luân
114 – Ai khôn mới được bảo thân đời này
115 – Nói cho hay khảm cung rồng dấy
116 – Chí anh hùng xem lấy mới ngoan
117 – Chữ rằng lục thất nguyệt gian
118 – Ai mà nghĩ được mới gan anh tài
119 – Hễ nhân kiến đã dời đất cũ
120 – Thì phụ nguyên mới chỗ binh ra
121 – Bốn phương chẳng động can qua
122 – Quần hùng các xứ điều hòa làm tôi
123 – Bấy gia+ý mở rộng qui khôi
124 – Thần châu thu cả mọi nơi vạn toàn
125 – Lại nói sứ Hoàng Giang sinh thánh
126 – Hoàng phúc xưa đã định tây phong
127 – Làu làu thế giới sáng trông
128 – Lồ lộ mặt rồng đầu có chữ vương
129 – Rỏ sinh tài lạ khác thường
130 – Thuấn Nghiêu là chí Cao Quang là tài
131 – Xem ý trời có lòng đãi thánh
132 – Đốc sinh hiền điều đỉnh nội mai
133 – Chọn đầu thai những vì sao cả
134 – Dùng ở tay phụ tá vương gia
135 – Bắc phương chính khí sinh ra
136 – Có ông Bạch sĩ điều hòa hôm mai
137 – Song thiên nhật rạng sáng soi
138 – Thánh nhân chẳng biết thì coi cho tường
139 – Đời này thánh kế vị vương
140 – Đủ no đạo đức văn chương trong mình
141 – Uy nghi trạng mạo khác hình
142 – Thác cư một gốc kim tinh phương đoài
143 – Cùng nhau khuya sớm dượng nuôi
144 – Chờ cơ sẽ mới ra tài cứu dân
145 – Binh thơ mấy quyển kinh luân
146 – Thiên văn địa lý nhân luân càng mầu
147 – Ở đâu anh hùng hẳn biết
148 – Xem sắc mây đã biết thành long
149 – Thánh nhân cư có thụy cung
150 – Quân thần đã định gìn lòng chớ tham
151 – Lại dặn đấng tú nam chí cả
152 – Chớ vội vàng tất tả chạy rong
153 – Học cho biết lý kiết hung
154 – Biết phương hướng bội chớ dùng làm chi
155 – Hễ trời sinh xuống phải thì
156 – Bất kỳ chi ngộ màng gì tưởng trông
157 – Kìa những kẻ vội lòng phú quí
158 – Xem trong mình một thí đều không
159 – Ví dù có gặp ngư ông
160 – Lưới chài đâu sẵn nên công mà hòng
161 – Xin khuyên đấng thời trung quân tử
162 – Lòng trung nghi ai nhớ cho tinh
163 – Âm dương cơ ngẫu ngô sinh
164 – Thái nhâm thái ất trong mình cho hay
165 – Văn thì luyện nguyên bài quyết thắng
166 – Khen Tử Phòng cũng đấng Khổng Minh
167 – Võ thông yên thủy thần kinh
168 – Được vào trận chiến mới càng biến cơ
169 – Chớ vật vờ quen loài ong kiến
170 – Biết ray tay miệng biếng nói không
171 – Ngỏ hay gặp hội mây rồng
172 – Công danh choi chói chép trong vân đài
173 – Bấy giờ phỉ sức chí trai
174 – Lọ là cho phải ngược xuôi nhọc mình
175 – Nặng lòng thật có vĩ kinh
176 – Cao tay mới gẫm biết tình năm nao
177 – Trên trời có mấy vì sao
178 – Đủ no biền tướng anh hào đôi nơi
179 – Nước Nam thường có thánh tài
180 – Ai khôn xem lấy hôm mai mới tường
181 – So mấy lời để tàng kim quỉ
182 – Chờ hậu mai có chí sẽ cho
183 – Trước là biết nẻo tôn phò
184 – Sau là cao chí biết lo mặc lòng
185 – Xem đoài cung đến thời bất tạo
186 – Thấy vĩ tinh liệu rạo cho mau
187 – Nguôi lòng tham tước tham giàu
188 – Tìm nơi tam hiểm mới hầu bảo thân
189 – Trẻ con mang mệnh tướng quân
190 – Ngỡ oai đã dấy ngỡ nhân đã nhường
191 – Ai lấy gương vua U thủa trước
192 – Loạn ru vì tham ngược bất nhân
193 – Đoài phương ong khởi lần lần
194 – Muôn sinh ba cốc cầm binh dấy loàn
195 – Man mác một đỉnh Hoành Sơn
196 – Thừa cơ liền mới nổi cơn phục thù
197 – ấy là những binh thù Thái Thái
198 – Lòng trời xui ai nấy biết ru ?
199 – Phá điền đầu khỉ cuối thu
200 – Tái binh mới động thập thò liền sang
201 – Lọ chẳng thường trong năm khôn xiết
202 – Vẽ lại thêm hung kiệt mất mùa
203 – Lưu tinh hiện trước đôi thu
204 – Bấy giờ thiên hạ mây mù đủ năm
205 – Xem thấy những sương săm tuyết lạnh
206 – Loài bất bình tranh mạnh hung hăng
207 – Thành câu cá, lửa tưng bừng
208 – Kẻ ngàn đông Hải người rừng Bắc Lâm
209 – Chiến trường chốn chốn cát lầm
210 – Kẻ nằm đầy đất kẻ trầm đầy sông
211 – Sang thu chín huyết hồng tứ giả
212 – Noi đàng dê tranh phá đôi nơi
213 – Đua nhau đồ thán quần lê
214 – Bấy giờ thiên hạ không bề tựa nương
215 – Kẻ thì phải thủa hung hoang
216 – Kẻ thì binh hỏa chiến trường chết oan
217 – Kẻ thì mắc thửa hung tàn
218 – Kẻ thì bận của bổng toan khốn mình
219 – Muông vương dựng ổ cắn tranh
220 – Điều thì làm chước xuất binh thủ thành
221 – Bời bời đua mạnh tranh giành
222 – Ra đâu đánh đấy đem binh sớm ngày
223 – Bể thanh cá phải ẩn cây
224 – Đất bằng nổi sấm cát bay mịt mù
225 – Nào ai đã dễ nhìn U
226 – Thủy chiến bộ chiến mặc dù đòi cơn
227 – Cây bay lá lửa đôi ngàn
228 – Một làng còn mấy chim đàn bay ra
229 – Bốn phương cùng có can qua
230 – Làm sao cho biết nơi nào bảo thân
231 – Đoài phương thức có chân nhân
232 – Quần tiên khởi nghĩa chẳng phân hại người
233 – Tìm cho được chốn được nơi
234 – Thái nguyên một giãi lần chơi trú đình
235 – Bốn bề núi đá riễu quanh
236 – Một đường tiểu mạch nương mình dấy an
237 – Hễ đông nam nhiều phen tàn tạc
238 – Tránh cho xa kẻo mắc đao binh
239 – Bắc kinh mới thật đế kinh
240 – Dấu thân chưa dễ dấu danh được nào
241 – Chim hồng vỗ cánh bay cao
242 – Tìm cho được chốn mới vào thần kinh
243 – Ai dễ cứu con thơ sa giếng
244 – Đưa một lòng tranh tiếng dục nhau
245 – Vạn dân chịu thủa u sầu
246 – Kể dư đôi ngủ mới hầu khoan cho
247 – Cấy cày thu đãi thời mùa
248 – Bấy giờ phá ruộng lọ chờ mượn ai
249 – Nhân ra cận duyệt viễn lai
250 – Chẳng phiền binh nhọc chẳng nài lương thêm
251 – Xem tượng trời biết đường đời trị
252 – Gẫm về sau họ Lý xưa nên
253 – Dòng nhà để lấy dấu truyền
254 – Gẫm xem bốn báu còn in đời đời
255 – Thần qui cơ nổ ở trời
256 – để làm thần khí thủa nơi trị trường
257 – Lại nói sứ Hoàng Giang sinh thánh
258 – Sông Bảo Giang thiên định ai hay
259 – Lục thất cho biết ngày dày
260 – Phụ nguyên ấy thực ở dầy tào khê
261 – Có thầy nhân thập đi về
262 – Tả phụ hữu trì cây cỏ làm binh
263 – Dốc hết sức sửa sang vương nghiệp
264 – Giúp vạn dân cho đẹp lòng trời
265 – Ra tay điều chỉnh hộ may
266 – Bấy giờ mới biết rằng tài yên dân
267 – Lọ là phải nhọc kéo quân
268 – Thấy nhân ai chẳng mến nhân tìm về
269 – Năm giáp tý vẽ khuê đã rạng
270 – Lộ ngủ tinh trinh tượng thái hanh
271 – Ân trên vũ khí vân hành
272 – Kẻ thơ ký túy kẻ canh xuân đài
273 – Bản đồ chảng sót cho ai
274 – Nghìn năm lại lấy hội nơi vẹn toàn
275 – Vấn nền vương cha truyền con nối
276 – Dõi muôn đời một mối xa thư
277 – Bể kình tâm lặng bằng tờ
278 – Trăng thanh ai chẳng ơn nhờ gió xuân
279 – Au vàng khỏe đặt vững chân
280 – Càng bền thế nước vạn xuân lâu dài

281 – Vừa năm nhâm tý xuân đầu
282 – Thanh nhàn ngồi tựa hương câu nghĩ đời
283 – Quyển vàng mở thấy sấm trời
284 – Từ Đinh đổi đời chí lục thất gian
285 – Một thời có một tôi ngoan
286 – Giúp trong việc nước gặp an thái bình
287 – Luận chung một tập kim thời
288 – Tướng quyền tử sĩ nam nhi học đòi
289 – Trượng phu có chí thời coi
290 – Những câu nhiệm nhặt đáng đôi nhành vàng
291 – Tài nầy nên đấng vẻ vang
292 – Biết chừng đời trị biết đường đời suy
293 – Kể từ nhân đoản mà đi
294 – Số chưa gặp thì , biết họa chép ra
295 – Tiếc thay hiền sĩ bao già
296 – Ước bằng Bành Tổ ắt là Thái Công
297 – Thử cho tay giúp ra dùng
298 – Tài này so cùng tài trước xem sao
299 – Trên trời kể chín tầng cao
300 – Tay nghe bằng một ti hào biết hay
301 – Hiềm vì sinh phải thời này
302 – Rấp thù mở nước tiếc thay chưng đời
303 – Hợp đà thay thánh nghìn tài
304 – Giáng sinh rủi kiếp quỉ ma nhà trời
305 – Nói ra thì lậu sự đời
306 – Trái tai phải lụy tài trai khôn luần
307 – Nói ra ám chúa bội quân
308 – Đương thời đời trị xoay vần được đâu
309 – Chờ cho nhân đoản hết sau
310 – Đến chừng đời ấy thấy âu nhiều nàn
311 – Trời xui những kẻ ắt gian
312 – Kiếp độc đạo thiết làm loàn có hay
313 – Vua nào tôi ấy đã bày
314 – Trên đầu bất chính dưới nay dấy loàn
315 – Đua nhau bội bạn nghịch vi
316 – ích gia phi kỷ dân thì khốn thay
317 – Tiếc tài gẫm được thời hay
318 – Đã sao như vậy ra tay sẽ dùng
319 – Tài trai có chí anh hùng
320 – Muốn làm tướng súy lập công xưng đời
321 – Khá xem nhiệm nhặt tộ trời
322 – Cơ mưu nhiệm nhặt mấy trai anh hùng
323 – Đi tìm cho đến đế cung
324 – Rấp phù xuất lực đế cung được toàn
325 – Bảo nhau cương kỷ cho tường
326 – Bốn phương cũng được cho yên trong ngoài
327 – Chờ cho động đất chuyển trời
328 – Bấy giờ thánh sẽ nên tay anh hùng
329 – Còn bên thì náu chưa xong
330 – Nhân lực cướp lấy thiên công những là
331 – Đời ấy những quỉ cùng ma
332 – Chẳng còn ở thật người ta đâu là
333 – Trời cao đất rộng bao xa
334 – Làm sao cho biết cửa nhà đế vương
335 – Dù trai ai chửa biết tường
336 – Nhất thổ thời sĩ Khảm Phương thuở này
337 – Ý ra lục thất gian nay
338 – Thời vận đã định thời nầy hưng vương
339 – Trí xem nhiệm nhặt cho tường
340 – Bảo Giang thánh xuất trung ương thuở nầy
341 – Vua ngự thạch bàn xa thay
342 – Đại ngàn vắng vẻ những cây cùng rừng
343 – Gà kêu vượn hót vang lừng
344 – Đường đi thỏ thẻ dặm chưn khôn dò
345 – Nhân dân vắng mạt bằng tờ
346 – Sơn lâm vào ở đổ nhờ khôn thay
347 – Vua còn cuốc nguyệt cày mây
348 – Phong điều vũ thuận thú rày an dân
349 – Phong đăng hòa cóc chứa chan
350 – Vua ở trên ngàn có ngũ sắc mây
351 – Chính cung phương khảm vầng mây
352 – Thức thay thiên tử là nay trị đời
353 – Anh hùng trí lượng thời coi
354 – Công danh chấn ngại tìm đòi ra đi
355 – Tìm lên đến thạch bàn khê
356 – Có đất sinh thánh bên kia cuối làng
357 – Nhìn đi nhìn lại cho tường
358 – Chửa có sinh vương đâu là
359 – Chẳng tìm thì đến bình gia
360 – Thánh chưa sinh thánh báo ca địa bình
361 – Nhìn xem phong cảnh cũng xinh
362 – Tả long triều lại có thành đợt vây
363 – Hữu hổ quấn khúc giang này
364 – Minh đường thất diệu trước bày mặt tai
365 – Ở xa thấy một con voi
366 – Cúi đầu quen bụi trông hồ sâu
367 – ấy điềm thiên tử về chầu
368 – Tượng trưng đế thánh tô lâu trị đời
369 – Song thiên nhật nguyệt sáng soi
370 – Sinh đặng chúa ấy là ngôi chẳng cầu
371 – Đến đời thịnh vượng còn lâu
372 – Đành đến tam hợp chia nhau sẽ làm
373 – Khuyên cho đông bắc nam tây
374 – Muốn làm tướng súy thì xem trông này
375 – Thiên sinh thiên tử ư hỏa thôn
376 – Một nhà họ Nguyễn phúc sinh tôn
377 – Tiền sinh cha mẹ đà cách trở
378 – Hậu sinh thiên tử Bảo Giang môn
379 – Kìa cơn gió thổi lá rung cây
380 – Rung bắc sang nam đông tới tây
381 – Tan tác kiến kiều an đất nước
382 – Xác xơ cổ thụ sạch am mây
383 – Sơn lâm nổi sóng mù thao cát
384 – Hưng địa tràng giang hóa nước đầy
385 – Một gió một yên ai sùng bái
386 – Cha con người Vĩnh Bảo cho hay
387 – Con mùng búng tít con quay
388 – Vù vù chong chóng gió bay trên đài
389 – Nhà cha cửa đóng then cài
390 – Mầm sấm động hỏi người đông lân
391 – Tiếc tám lạng thương nửa cân
392 – Biết rằng ai có du phần như ai
393 – Bắt tay nằm nghĩ dông dài
394 – Thương người có một lo hai phận mình

395 – Canh niên tân phá
396 – Tuất hợi phục sinh
397 – Nhị ngủ dư bình

398 – Long vĩ xà đầu khởi chiến tranh
399 – Can qua xứ xứ loạn đao binh
400 – Mã đề dương cước anh hùng tận
401 – Thân dậu niên lai kiến thái bình

402 – Non đoài vắng vẻ bấy nhiêu lâu
403 – Có một đàn xà đánh lộn nhau
404 – Vượn nọ leo cành cho sỉ bóng
405 – Lợn kia làm quái phải sai đầu
406 – Chuột nọ lăm le mong cản tổ
407 – Ngựa kia đủng đỉnh bước về tàu
408 – Hùm ở trên rừng gầm mới dậy
409 – Tìm về quê cũ bắt ngứa tàu

410 – Cửu cửu kiền khôn dĩ định
411 – Thanh minh thời tiết hoa tàn
412 – Trực  đáo dương đầu mã vĩ
413 – Hồ binh bát vạn nhập trường an

414 – Bảo Giang thiên tử xuất
415 – Bất chiến tứ nhiên thành
416 – Lê dân bảo bảo noãn
417 – Tứ hải lạc âu ca
418 – Dục đức thánh nhân hương
419 – Quá kiều cư bắc phương
420 – Danh vi Nguyễn gia tử
421 – Kim tịch sinh ngưu lang
422 – Thượng đại nhân bất nhân
423 – Thánh ất dĩ vong ân
424 – Bạch hổ kim đái ấn
425 – Thất thập cổ lai xuân
426 – Bắc hữu kim thành tráng
427 – Nam tạc ngọc bích thành
428 – Hỏa thôn đa khuyển phệ
429 – Mục giả dục nhân canh
430 – Phú quí hồng trần mộng
431 – Bần cùng bạch phát sinh
432 – Anh hùng vương kiếm kích
433 – Manh cổ đổ thái bình
434 – Nam Việt hữu Ngưu tinh
435 – Quá thất thân thủy sinh
436 – Địa giới sĩ vị bạch
437 – Thủy trầm nhi bắc kinh
438 – Kỷ mã xu dương tẩu
439 – Phù kê thăng đại minh
440 – Trư thử giai phong khởi
441 – Thìn mão xuất thái bình
442 – Phân phân tùng Bắc khởi
443 – Nhiễu nhiễu xuất đông chinh
444 – Bảo sơn thiên tử xuất
445 – Bất chiến tự nhiên thành
446 – Thủy chung tàng bảo cái
447 – Hứa cập thánh nhân hương
448 – Mộc hạ châm châm khẩu
449 – Danh thế xuất nan lương
450 – Danh vi nguyễn gia tử
451 – Tinh bản tại ngưu lang
452 – Mại dử lê viện dưỡng
453 – Khởi nguyệt bộ đại giang
454 – Hoặc kiều tam lộng ngạn
455 – Hoặc ngụ kim lăng cương
456 – Thiên dử thần thức thụy
457 – Thụy trình ngũ sắc quang
458 – Kim kê khai lựu điệp
459 – Hoàng cái xuất quí phương
460 – Nhân nghĩa thùy vi địch
461 – Đạo đức thực dữ đương
462 – Tộ truyền nhị thập ngũ
463 – Vận khải ngũ viên trường
464 – Vận đáo dương hầu ách
465 – Chấn đoài cương bất trường
466 – Quần gian đạo đanh tự
467 – Bách tính khổ tai ương
468 – Can qua tranh đấu khởi
469 – Phạm địch tánh hung hoang
470 – Ma vương sát đại quỉ
471 – Hoàng thiên tru ma vương
472 – Kiền khôn phú tải vô lương
473 – Đào viên đỉnh phát quần dương tranh hùng
474 – Cơ nhị ngũ thư hùng vị quyết
475 – Đảo Hoàn Sơn tam liệt ngũ phân
476 – Ta hồ vô phụ vô quân
477 – Đào viên tán lạc ngô dân thủ thành
478 – Đoài phương phước địa giáng linh
479 – Cửu trùng thụy ứng long thành ngũ vân
480 – Phá điền thiên tử giáng trần
481 – Dũng sĩ nhược hải mưu thần như lâm

482 – Trần công nải thị phúc tâm
483 – Giang hồ tử sĩ đào tiềm xuất du
484 – Tướng thần hệ xuất y chu
485 – Thứ ky phục kiến đường ngu thi hành
486 – Hiệu xưng thiên hạ thái bình
487 – Đông tây vô sự nam thành quốc gia

 

Sấm ký III :

 

Thái hoà chẳng thấy cảnh Ngu Chu,

Hai phái thù hằn chém giết nhau.

Nhuộm máu phơi xương đà khắp chốn,

Xua chà đuổi sẻ vị ai đâu ?

Trùng hưng duỗi ngựa qua sông trước,

Hậu hoạn phòng beo tiến cửa sau.

Ngán nỗi việc đời thôi phó mặc,

Say rồi dạo suối hát vài câu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dẫn Giải Sấm Trạng trình ( theo ý của 1 tác giả in năm 1964 tại MN )

 

Phần Sấm ký !! :

Dẫn giải:

Câu1 và 2 _câu này ý cụ nói lúc nhàn tản tĩnh mịch cụ lấy phén bói dịch ra tìm hiểu vận mạng của nước nhà mai sau
Câu 2-3_ ý nói người đời phải suy đóan bằng mọi lẽ cố gắng sáng suốt mới mong thấu hiểu nổi.
Câu 11_Cụ thử bói về nhà Đinh xem có phải đúng hay không chỉ có tìm về quá khứ để rút mọi minh chứng để quyết định tương lai một cách chắc chắn.
13_Sư chỉ về nhà Lê, Lê Đại Hành
14_Chỉ về họ Lý (lý công Uẩn)
15_Chữ A bên Đông chỉ về nhà Trần làm vua
16_Câu này ý nói cây sống lại tức nhà Hậu Lê
17_Chấn cung chỉ nhà Tây Sơn
18_Ý nói không lâu dài
21_ ý nói mặt trời đỏ chói chang hoặc chỉ về thời gian Nhật Bản sang chiếm nước ta vì cờ Nhật có biểu hiệu mặt trời.
Từ câu 22 đến 54 tả cảnh loạn ly thiên tai địa biến và các tay tàn bạo hại dân hại nước chăng?

Dẫn giải:
Câu 55 _ Hoặc có thể chỉ về bà Nhu ông Diệm đã giết mất nhiều nhà quốc gia chân chính?
Câu 57_Tả sự khốn cùng của nhân dân
Câu 58_ Câu này khó hiểu, hoặc chỉ về V.M chuyên đánh đêm xuất hiện như ma quái.
Câu 65_Ý nói khói bụi mịt mù , tượng trưng cho sự xáo trộn trong xã hội.
Câu 71_Có người giảng chữ Hùm già là chữ về ông Hồ Chí Minh, sự ngẫu nhiên của ngày nay thiên hạ gắn cho ông là cáo già, ám chỉ sự giảo quyệt của ông ta.
Câu_72_Có người giảng: Chỉ về việc ông Bảo Đại thoái vị lại về làm Quốc trưởng ở khoảng năm 1948-1954. Vì họ căn cứ ở chữ Gia Miêu là quê hương phát tích ra nhà Nguyễn mà chữ Miêu là mèo.
Câu 85 và 86_ Chỉ việc quân Trung Hoa sang nước ta
Câu 87-88_Phải chăng ám chỉ giai đoạn Việt Minh tiêu diệt các phần tử quốc gia và bắt  các người buôn bán gán tội tiếp tế cho địch
Câu 89-90_ Giai đoạn loạn ly sinh nhiều chuyện quái đản như V.M đem mìn đến chôn để tây vào đốt nhà giết người chẳng khác gieo tai vạ cho nhân dân.
Câu 91-92_Ý cụ muốn nói phải lấy nhân nghĩa đạo đức để cảm hóa lòng dân
Câu 93_Ý nói nước ta sẽ loạn ly tam phân ngũ liệt tựa đời Linh, Hoàn đế ở thời Tam Quốc bên Tàu.
Câu 94-95_Ý nói sự đúc tiền ra và cậy vào quân đội để uy hiếp người ta.

Dẫn giải:
Câu 100:_ Ý nói sự lợi dụng tiếm quyền như Chúa Trịnh giả danh phò Lê
Câu 103_Chỉ về việc nhiều người tài giỏi
Câu 104_Ý nói cũng có nhiều kẻ khoe khoang
Câu 105-113_ Tả cảnh lầm than, cơ cực của dân chúng trong thời ly loạn đã sản sinh ra bao kẻ bạo tàn thay đen đổi trắng phản bội giống nòi tựa như một xã hội toàn giống ma giống quỷ sứ
Câu 114_ Có ý khuyên người nên ăn ở cho có ý tứ giữ gìn đạo lý để cho thân vẹn toàn
Câu 121_ Có ý nói người ta phải bỏ chỗ cũ đi nơi khác
Câu 122_ Chỉ về quân đội của một vị chân tài lộ diện.
Câu 123_ Chủ trương không phaỉ đánh nhau bằng súng đạn.
Câu 124_Thu phục được các bậc anh hùng
Câu 130_Tả tướng mạo vị Chúa tể đó có nét oai hùng kỳ lạ khác thường
Câu 132_ Sự sửa sang nền cai trị mà dân được hưởng cuộc sống thái bình yên ổn tựa như vua Nghiêu Thuấn thuở xưa
Câu 154-155_Khuyên răn chớ có tham danh tham lợi mà không có tài năng chi e khó thoát tai nạn.
Câu 159-160_ Có kẻ xui dục hai bên đánh nhau để nó ở giữa thủ lợi, tựa cảnh con Trai con Cò găng nhau rồi bị Ngư ông bắt được cả đôi. Hoặc có thể  chỉ về việc quân Cách Mạng (Phục quốc) cụ Trần Trung Lập (1940) tin theo quân  Nhật về đánh Lạng Sơn. Sau Nhật Bản ký cùng Pháp lại đánh tan quân của cụ Trần Trung Lập bị tan cụ bị chết.

Dẫn giải
Câu 161-179:_Ý khuyên phải tự tin ở mình mà phải học cho đầy đủ mọi phương diện, có tài thao lược như Gia Cát, Trương Lương mới hy vọng thành công
Câu 185_Ý nói xem xét ở phương Đoài tức tây nam phương mà thấy thời cơ chưa thuận tiện (Bất tạo) thì:
Tiếp câu 186_ Khi thấy sao chổi, hoặc các hiện tượng kỳ lạ (như mây mù, bão tố lạ lùng, là lúc nên tháo bỏ hoặc khước từ địa vị) ngay kẻo nguy nan
Câu 187_Đừng tiếc tham chức vụ tiền tài nữa.
Câu 188_Thâm hiểm có chỉ thể luận ở sự giữ gìn mọi hành động cho kín đáo,liệu xét sự tin tưởng từng người mà ta cộng tác
Câu 189_Ý nói trong chính quyền có loại con nít cũng đảm nhiệm công vụ (câu này xét có thể ứng cho Chủ Nghĩa Cộng Sản, đã lợi dụng thiếu nhi vào mọi công tác?)
Câu 190_Chú ý cho biết sự thất bại, nửa chừng (Ngỡ) do sai lầm hoặc tại vận trời?
Câu 191_Phải chăng ứng vào thời ông Diệm, có bà Nhu thâu tóm quyền hành, tựa như U Vương mà mù quáng nghe nàng Bao tự mà thân tan nghiệp đổ
Câu 192 -193_(Phải chăng Chủ Nghĩa Nhân Vị giả hiệu) đã khiến cho nhân dân phẫn uất và vì vậy nên phát sinh ra cảnh đẫm máu ở Huế.
Câu 196_Biển người biểu tình và phải chăng ứng vào việc ông Diệm Nhu, phá đền ngày 20-8 năm Quý Mão.

Dẫn giải:
Câu199_Chỉ về các nước phái sang về vụ Phật giáo bị đàn áp ngày 20-8-63
Câu 204-205_ Mọi hiện tượng như phật hiện mặt trời quay lộn mà hỏng các luồng điện ở giai đoạn ngày 9-10 năm 63 (tin báo Anh cho biết vì mặt trời bị nhám nên các luồng điện bị ngưng và mất hữu hiệu)
Câu 209_ Phải chăng là ứng vào cuộc nội chiến?
Câu 234_Ý nói đất Thái Nguyên sẽ là nơi tạm trú của một chính phủ nào đó” VC có tuyên bố lấy Thái Nguyên làm thủ đô Lâm thời”
Câu 237_Chỉ về phương đông nam sẽ loạn ly nhiều phen
Câu 238_Khuyên nên ẩn tránh những chỗ có thể gần mặt trận.
Câu 239_Có lẽ sẽ có một chính thể ở bắc phương
Câu 240_Có lẽ chủ ý luận về một người nào đó tài giỏi giúp dân giúp nước, nhưng không dự chính quyền. Hoặc chỉ ứng về Chủ Nghĩa Cộng sản có những con người quan trọng đứng ngoài chính phủ mà giật dây?
Dẫn giải:
Câu 261_Theo luận ý của chúng tôi thì chủ luận về đạo Phật sẽ hưng thịnh. Nếu căn cứ vào biểu hiệu chữ Thập ngoặc (chữ Vạn) đem cắt rời ra thì thành chữ Nhân và chữ Thập
Câu 262_Ý nói số người hưởng ứng theo đông đảo như cây rừng, cỏ nội
Dẫn giải
Câu 335-378_Luận giả có ý nói về một dòng họ (Nguyễn) nào, có đức độ, nhưng cũng gặp nhiều trở ngại, phải phiêu lưu (cách trở) mà cha đẻ ở một nơi, con đẻ ở một nơi
Câu 379_Phải chăng chỉ nói về tỉnh Kiến An năm 1930 Việt Nam Quốc Dân Đảng, giờ khởi nghĩa, mà làng Cổ Am bị ném bom tàn phá
Câu 380_Chỉ về vụ Lâm Thao hưng hảo do Nguyễn Khắc Nhu khuấy động (1930)
Câu 382_Phải chăng nói về 13 chiếc đầu rơi ở Yên Bái Nguyễn Thái Học, Phó Đức Chính…mà không ai là thân nhân khâm liệm lúc đó?
Câu 386_Phải chăng nói về ông Hoàng Gia Mô, tri huyện Vĩnh Bảo năm 1930, hai cha con đều bị chiến sĩ Trần Quang Diệu giết?
Dẫn giải
Câu 389-390:_ý nói dân các làng đó trốn tránh nên nhà cửa đều đóng kín mà vắng vẻ, vì đều ẩn tránh sang làng bên cạnh
Câu 391:_Phải chăng ý nói Hoàng Gia Mô chết đi thì ông Cung Đình Vận được thực dân đổi về Vĩnh Bảo. Ông Vận tàn ác chẳng kém gì ông Mô mà có phần hơn.
Câu 394-396_ Tả cảnh nhân dân cơ cực không còn biết than thở trông mong vào đâu được cả
Câu 398-401_ Có lẽ luận về cuộc chiến tranh thứ hai từ 1940 là năm Canh Thìn 1941 là năm Tân Tị, năm 1942 là năm Nhâm Ngọ chiến tranh khốc liệt đến năm 1945 là năm Ất Dậu thiên hạ tạm thái bình.
Câu 412-413:_Chỉ về Hiệp Định Giơ Neo quân Pháp ở Hà Nội 99 ngày (cửu cửu) họ đi tảo mộ trước khi rút lui và năm giáp ngọ 1954 thì quân ông Hồ (Hồ binh) vào trấn đóng thủ đô.
Dẫn giải
Câu 415_Ý nói không phải dùng đến võ lực mà thành công
Câu 416_Nhân dân nơm nớp như trứng để đầu đẳng
Câu 417 -419_Chỉ về một người anh hùng nào đó có thể lập được hòa bình, nhưng thân thế gặp nhiều éo le, vợ chồng cách trở tựa như Chức Nữ Ngưu Lang
Câu 428_Tượng trưng cuộc chia đôi lãnh thổ. Phía bắc có thành đồng vách sắt hay chủ nghĩa thép của Cộng sản?
Câu 427_Miền nam có thành quý như Ngọc Bích mà chưa dễ mấy ai thôn tính nổi Ngọc bích còn tượng trưng cho sự quý giá vô cùng tốt đẹp.
Câu 428_Hoặc ý nói nơi thôn quê không còn chó cắn vì bị lệnh giết hết “chó” rồi?
Câu 429_Ruộng nương phải bắt ép người ta cày hoặc chỉ về sự quân điền có làm khó đủ ăn nên ai cũng chán nản
Câu 430_Ý nói giàu sang như mây nổi tàn mau
Câu 431_Ý nói những người có nhân đức dù nghèo rồi cũng tạo nên cơ nghiệp
Câu 432 – 433_Phải chăng tượng trưng sự báo hiệu cảnh thái bình của miền nam?
Dẫn giải
Câu 434_Ý trong sấm nói miền nam nước Việt sẽ có một đại anh hùng xuất chúng tỏ rõ sáng lạng tựa như sao Ngưu sao Đẩu.
Câu 435_Nói sự phát xuất của bậc anh tài vào một thời gian nào
Câu 436_Nơi sinh vị anh hùng đó hoặc có chữ sĩ hay chữ bạch, trước kia đã có người ước đóan. Câu này sẽ chỉ về Chùa Bạch Sĩ (Bạch Sĩ Tự)
Từ câu 437-438_ Đại ý chỉ về tài năng hoặc danh tính sự nghiệp của vị anh tài đó?
Câu 440_Chữ Thử có lẽ báo hiệu vào năm hợi năm tý có sự nổi dậy của nhân dân ở khắp nơi! (vì sấm ký thường lấy các con vật để chỉ về niên (năm) hiệu của thời gian.
Câu 441_Luận sự bật khởi kéo dài đến năm Mão năm Thìn thì cảnh thái bình mới ló dạng?
Câu 442_Toàn thể nhân dân kéo theo ra miền Bắc chăng?
Câu 442_Tả sự nhiễu nhương tranh chiến lan cả miền Đông.
Câu 444_ Nơi Bảo Sơn  có tay tài tử xuất đầu ( đáng lẽ chữ Thiên Tử phải giảng là vua nhưng e đa số lầm chúng tôi lạc hậu nên dịch theo trào lưu. Nhưng thiển ý của chúng tôi thì danh từ chỉ là cái bề ngoài để người đời tạm hài lòng, chớ vua chúa xưa cũng có ông thiện ông ác. Nhân từ như Lý Nhân Tông một bữa đi chơi nhà vua thấy một ông già rét mướt bèn cởi chiếc áo ngự hàn đắp lên cho người đó, cử chỉ của nhà vua Nhân Tông đâu phải là lạc hậu. Tóm lại ngỳa nay đã dễ mấy ai có lòng nhân hậu khi mà họ có địa vị to tát như vua chúa thuở xưa?
Câu 445_Dự đóan không khó khăn vất vả về sự đánh nhau mà được thành công?
Dẫn giải
Câu 450_Đại ý nói về tài năng danh tính của họ tên đó thuộc về chữ Nguyễn!
Câu 451_Vẫn tả sự cách trở phiêu bạt như Chức Nữ ngưu Lang.
Câu 457 -459_Đại ý luận về hoàn cảnh thân thế và công việc của bậc anh hùng đó có nhiều điều thi ân bá đức sáng láng và chu đáo như ánh haò quang?
Câu 462 –Ý nói giòng họ đó được truyền đến đời thứ 25 rồi hoặc sẽ có vận độ 25 năm hay 25 đời nữa (sự phỏng đóan về Sấm Ký bí hiểm nên xin lưu ý vì sự ngộ đóan)
Câu 463_Tả sự thịnh vượng phỏng độ 5 hay 10 năm rồi tiếp câu 475 khiến chúng tôi luận giải:khoảng năm Mùi hoặc năm Thân gặp một tai nạn (căn cứ câu Dương Hầu ách)
Câu 465_Chỉ ý nói về phương Đông và phương Tây tuy có hùng cường nhưng không được lâu dài.
Câu 466_Ý nói nhiều tên gian hùng mượn danh nghĩa mà chiếm đoạt  các địa vị và lãnh thổ.
Câu 467_Tả trăm họ bị lầm than về việc thoái ngôi cướp quyền lẫn nhau (vì liên hệ ở câu trên)
Câu 468_Ý nói trong nước có nhiều nơi bị chiến tranh tàn phá thiệt hại hết sức dân gian khổ mọi bề
Câu 469_Chỉ thiên tai địa biến hay là dân bị tàn hại do quân địch gây ra.
Dẫn giải
Câu 471_Ý nói người sau đánh bại người trước rồi kẻ thắng đó lại bị một lực lượng thứ ba hay thứ…tiêu diệt, nghĩa là có sự thanh tóan lẫn nhau, mà phần thắng lợi cuối cùng phải là do người nào đó có nhân đức được hưởng.
Câu 483_Nghĩa là đạo trời biến hóa màu nhiệm khó có ai minh đóan cho rõ ràng nổi
Câu 484_ Nói về sự đoàn kết của ba khối nhập lại làm một tựa như cuộc kết nghĩa vườn đào thời Tam quốc.Lực lượng đó dự định kết hợp cùng nhau rồi đi xâm lấn mọi khối khác phe mình
Câu 474_Sự xâm lấn lẫn nhau gây chiến tranh trong 10 năm mà không phân thắng bại”Câu này giống cuộc chiến tranh Việt Pháp từ 1946-1951 thì ngưng chiến.
Câu 475_Chỉ về sự ngăn cách hoặc chia rẽ địa giới trong dãy núi Hoành Sơn (Trung phần) Phải chăng con sông Bến Hải là biểu hiện của lời Sấm của cụ Trạng Trình xưa để lại tới nay đã ứng nghiệm
Câu 476_Ý nói xã hội xáo trộn không có vua không có tình nghĩa cha con. Điều thấy cảnh tố cha đấu mẹ của Chủ Nghĩa Cộng sản ngày nay, khiến ai có lòng tin ở Sấm Ký, đã từng thấy phần nào sự thực tại không còn phải nghi ngờ mà cho rằng họ ghét nhau nên đặt điều bôi xấu cho nhau?
Câu 477_Ý nói khối kết nghĩa của ba nước trên sẽ tàn lụi sự tàn lụi đó nhừơng bước cho dân chúng tự bảo vệ lấy đất đai thành trì của mình.
Dẫn giải:
Câu 478_Chỉ về phương tây có một hiện tượng kỳ lạ
Câu 479_Điềm kỳ lạ này báo hiệu nhiều hiện tượng sáng sủa hoặc danh tính của một vị anh hùng chúa tể nào đó
Câu 480_Chữ Điền nếu phá đi thành chữ Vương, ý nói có một nền Quân chủ lập hiến, hoặc một chánh thể thuần túy quốc gia
Câu 481_Ý nói văn quan võ tướng theo giúp vị anh hùng đó rất đông như nước biển cây rừng.
Câu 482-483_ Chỉ về một họ nào hoặc (Trần) có nhân ái kỳ công, nhưng sẽ cáo quan về ở ẩn, sau khi làm xong nhiệm vụ, cái thanh cao ẩn dật tựa như Đào Tiềm đời xưa vậy
Câu 484_Tướng lãnh trung dũng vì dân vì nước mà có tài ba như ông Y Doãn, Chu Công thuở xưa (Hai tay tài giỏi về cai trị, âu thời đó coi như cha mẹ)
Câu 485_Cảnh dân an nước thái, không còn ly loạn, mà người dân sống như vua Nghiêu vua Thuấn (Thời Nghiêu, Thuấn cửa không cần đóng của rơi không có người nhặt)
Câu 486-487_Khi hai khối mâu thuẫn trên thế giới không còn nữa, mà các phương đều im tiếng súng thì nước nhà mới thâu quyền tự chủ, một quốc gia chủ nghĩa (thực tại thế giới đang gay go, xung đột mà chúng ta đang chịu cảnh máu chảy khói bay) thì đủ khiến lòng tin về sự luận đóan của Sâm Ký ít sai lầm.


 Sấm Trạng ( cần lưu ý ):

– Cuối năm Thìn (2024) …… đầu năm Tị … (2025) . Nhiều người chết bằng một cuộc nội chiến ngắn …. bắt đầu từ năm 2025 đến năm 2027 thì chấm dứt. … Năm Thân (2028) là năm đầu tiên của một thời kỳ thái hoà thạnh tri.
–Thánh Nhân Mang Họ  Nguyễn, sinh năm 1957, xuất hiện khoảng năm 2010,năm 2027 dẹp tan được cuộc nội chiến của 3 phái Cộng sản đất nước mới thanh bình ( cuộc chiến có TQ và 1 nước phương Tây can thiệp. Một số kẻ ngoan cố bỏ chạy sang TQ, cho thấy cộng sản TQ sụp đổ sau CS VN )

 

 

ỔNG LUẬN VÀ PHỤ GIẢI  SẤM TRẠNG TRÌNH
Trong tập Trường Thiên cả thảy gồm 499 câu trong đó bao gồm mọi sự diễn biến hệ trọng của xã hội, từng giai đoạn, nó có tính cách đảo lộn và hầu như do sự xếp đặt bí hiểm của Hóa công, nên bị khám phá để tìm thấy “chân lý” là một điểm rất khó khăn.
Cho nên chúng tôi tự thấy các điều giải luận đều là tự ý, nhưng không thiên lệch, không chủ quan bất cứ vấn đề nào để có ghi trong tập Sấm Ký này.
Suy luôn câu kết “Đông tây vô sự Nam thành quốc gia” Tam chữ này đã báo trước cho chúng tôi mừng rằng: Chủ nghĩa quốc gia dân tộc sẽ hùng cường tràng cửu
Truy cứu các lời sấm đã ứng nghiệm ở các thời quá khứ, mà chúng tôi sơ giải sau, để giúp niềm tin tưởng và cũng là để chứng minh cho Sấm Ký là điều chân sắc, hữu hiệu nó không mơ hồ nhảm nhí như một số quá u mê hoặc lợi dụng nó để làm một lợi khí phá hoại lẽ nhiệm mầu cao quý.
Đây các lời sấm đã ứng nghiệm
Chúa Nguyễn Hoàng sợ anh rễ là Trịnh Kiểm ám hại sau khi thấy anh là Nguyễn Uông bị đầu độc chết.
Cho người lẻn về Hải Dương cầu mưu của cụ. Cụ bảo:_
_ Hoành Sơn nhất đái vạn đại dung thân
Nhà Nguyễn cường thịnh từ khi Nguyễn Hoàng vào trấn thủ Nghệ An
Trịnh Tùng muốn cướp ngôi vua Lê
Cho sứ lại hỏi cụ .
Cụ nói: năm nay nên mang thóc cũ mà gieo
Giữ chùa thờ phật thì được ăn oản
Nhà Trịnh ở ngôi chúa và khi nhà Lê mất nhà Trịnh cũng tàn
Nhà Tây sơn được 14 năm ở ngôi vua. Vậy mà thử thời (lúc đó) thiên hạ đã đọc câu đồng dao rằng:
Đầu cha lộn xuống chân con
Mười bốn năm tròn hết số thì thôi
Vì chữ Toản có chữ Trung ở dưới (nên gọi là lộn xuống)
Tuy còn nhiều điển tích và các câu đồng dao kỳ lạ, nhưng ở đây chúng tôi muốn phụ thêm lời giáng bút của chúa Liễu Hạnh, ở thời Đức Thành Thái có kiếu xin giáng được bài thơ như sau:
Năm 1905 Đức vua Thành Thái ra khánh thành cầu Long Biên (Doumer) Hà nội
Ngài dừng tại đền Song Sơn (Thanh Hóa) sửa lễ cầu Chúa liễu, hỏi về vận độ thịnh suy của nước nhà mai sau để biết chừng.
Đức Thành Thái ôm một uất hận vì mất quyền tự chủ
Cũng như tất cả dân tộc đều mong biết tiền đồ tổ quốc sẽ thịnh cường, về mai hậu
Xin các bạn đọc qua bài giáng bút của chúa Liễu
1_Hoành sơn dấp nối ra vào
2_Quốc kêu vọng đế cáo gào giả vương
3_Cung mây đã sẵn trời dương
4_Non sông muốn sửa một trường Xuân Thu
Trước sau ba mũi phục thù
5_Nào hay Khắc Dụng bày trò cho con
6_Ngọn cờ lấp ló đầu non
7_Thạch thành mèo nọ bon bon chạy về
8_Dặm trường lai láng máu dê
9_Cái quay ngã trắng ba que cuộc tàn
10_Cõi nam lại dựng đế vương
11_Chân nhân đâu phải là phường thày tăng
Đồng dao đã có câu rằng:
12_Non xanh mà mọc trắng răng cũng kỳ
13_Bây giờ bẻ ngọn thử ly
14_Xin ai nhớ lấy sấm ky kẻo lầm
15_Rồi đây sấm chớp ầm ầm
16_Mới hay khí vận để chăm trị bình
17_Vũ phu mà dáng thư sinh
18_Vân lôi ta chấp mấy anh Thủy Hoàng
19_Nực cười thay gã bàng quan
20_Cờ tàn mà rách hai hàng sang xe
21_Thôi thôi một lũ thằng hề
22_Khói mây rồi lại trả về khói mây
23_Có phật giáng thế đời nay
24_Sẽ chọn được ngày để cứu nhân dân
25_Ấy điềm thụy hỉ thánh quân
26_Ai mà chưa biết thì thân chưa tường
Đại ý các câu thơ giảng nghĩa như sau:
Câu 1_Có lẽ ứng vào việc Bến Hải bị ngăn đôi
Câu 2_Chỉ về việc ông Bảo Đại xuống ngôi, ông Hồ thoái đoạt.
Câu 3_Ý nói lòng trời đã sanh ra như vậy
Câu 4_Nói nước nhà sẽ có thời kỳ loạn ly lầm than như đời chiến quốc
Câu 5_Lấy sự tích Lý Khắc Dụng để ba mũi tên lại cho con dặn báo thù hoặc nước nhà sẽ phải đánh nhau với một cường quốc nào ba lần (đại ý)
Câu 6 & 7_Ý nói khi bóng cờ ló dạng thì con mèo con lại về hoặc chủ ý luận về quê hương họ Nguyễn ở làng Gia Miêu (có điều hoài nghi là về(vườn) hay trở lại lần nữa)
Câu 8_Máu của ngoại bang chảy nhiều trên đất nước nhà
Câu 9_Ý luận một hiệu cờ của phe thắng, nhưng xưa kia Việt Minh gán cho lá cờ Việt Nam Cách mệnh Đồng Minh của cụ Nguyễn Hải Thần, lá cờ ba que (Cờ nền đỏ ba gạch trắng khung xanh)
Câu 10_Tả sẽ có lập lại nền Quân Chủ Lập Hiến
Câu 11_Ý nói có kẻ cầm quyền không vợ không con hoặc tu dở dang mà không thành công.Có người luận thầy tăng thằng tây, nhưng nếu luận thằng tây thì lẽ tất nhiên không việc gì còn phải thêm chữ chân nhân nữa hoặc để cho xuôi vần câu này thì là một lẽ khác
Câu 12_Chỉ về một địa phương nào xuất phát nhân tài
Câu13&14_Khuyên nên tìm hiểu sấm ký cho tường tận
Câu15&16_Ý nói sự loạn ly sẽ là đầu mối cho cảnh thanh bình thịnh trị
Câu 17_Chỉ về một người che lấp tài năng hoặc mượn danh nghĩa để mưu đồ công việc riêng tư
Câu 18_ Tả một nhân vật cầm quyền tàn nhẫn như Tần Thủy Hoàng, đốt sách chôn kẻ sĩ .
Câu 19_Ý nói có kẻ ở ngoài cuộc lại dính vào nội bộ
Điều này khiến ta suy nghĩ về hành động của Nga và nước Anh đã đứng trọng tài trong Hiệp Định Giơ neo (Genève)
Câu 20_Ý nói lúc sắp kết thúc thì họ chia đôi ra rồi hai bên mang súng đạn xe tăng ra phòng ngự (Bến Hải ngày nay)
Câu 21_Ý nói những kẻ chuyên đóng trò hề trên sân khấu chính trị
Câu 22_Tựu chung cũng tan ra mây khói
Câu 22-25_Bốn câu này không được đăng trong tập khoa học huyền bí của chúng tôi năm 1961 nay xin đăng để đầy đủ một tài liệu của quá khứ
Câu 23_Y nói đạo phật phát huy ân đức rộng lớn và sẽ có ngày các tín đồ lãnh nhiệm sứ mạng giữ gìn đất nước và có sự độ trì của đấng thiêng liêng
Câu 24_Ý nói có một lãnh tụ đức sáng tài cao
Câu 25_ Khuyên người đời nên suy tính kỹ mới mong vẹn toàn
  Phụ Chú:
 Mời độc giả đọc phần sưu tầm bổ sung dưới đây để biết nhiều hơn về Chúa Liễu tức Mẫu Liễu Hạnh. Trước hết là bài thơ được Đức Vân Hương một danh hiệu khác của Chúa Liễu giáng bút năm 1936(Trích trong gia phả của gia đình). Đây là nguồn tư liệu riêng nên không có phần phụ giải tùy mọi người ai muốn hiểu sao thì hiểu:
Thiên cơ chẳng dám nói ra,
Có duyên văn tự thì ta giải cùng
Ba màu đến lúc suy vong,
Khỉ về gà gáy vừng hồng nổi lên
Ngồi vui nhắp chén trà sen,
Uống mà xem lũ đảo điên luân thường.
Mèo lui cáo nắm mối giường,
Tương tàn cốt nhục nhiễu nhương mọi bề
Dân gian mấy độ hợp ly
Đồng hoang nhuộm máu kinh kỳ xương phơi
Quỷ ma giao chiến đòi nơi,
Quỷ ở trên trời ma ở dưới hang.
Cỏ cây non nước điêu tàn,
Quỷ nọ ra hàng ma nọ mới thôi.
Khúc rồng ai chặt làm đôi
Hồng Lam nhuộm vết muôn đời nhuốc nhơ.
Kể dư nhị ngũ có thừa,
Thầy tu mở nước bấy giờ ai hay
Chẳng qua cũng giống quỷ tây
Ma tàn quỷ hết đến ngày Long Hoa
Khỉ vào gà gáy oa oa,
Bốn phương lại động can qua ngất trời.
Quỷ ma từ đó đi đời,
Phụ nguyên trời đã định ngôi sẵn sàng
Chó mừng tân chủ rõ ràng
Nước non lại thấy huy hoàng một phen
Thanh bình muôn thuở rọi truyền
Từ đây con cháu Rồng Tiên hùng cường
Khuyên ai giữ vững cương thường,
Có tu ắt hẳn vinh xương ai bì
Còn nhiều duyên nữa lo chi
Mai đây anh kiệt đến kỳ gặp nhau
Việt nam lừng tiếng năm châu
Nói qua mấy chữ để sau suy lường.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: